top of page
largelogo_edited.png

BOŘIČ MYTŮ O MIGRANTECH A UPRCHLÍCÍCH

BALÍČEK PRO

POZITIVNÍ

VEDENÍ DEBATY

HATE SPEECH

TRACKER

O NÁS

BALÍČEK PRO POZITIVNÍ VEDENÍ DEBATY

Hate speech proti migrantům a uprchlíkům je velmi častým jevem na internetu i v reálném světě. Ale ne vždycky víme, jak na ni účinně reagovat. A ještě těžší je reagovat tak, abychom dokázali měnit postoje druhých lidí.

 

S blížícími se volbami bývá politika častým námětem hovorů. Ale když se debata zvrhne, ať už je to doma u večeře, nebo na sociálních sítích, tady najdete několik tipů, které vám pomohou reagovat konstruktivně a pozitivně.

 

Když se společně ozveme, opravdu můžeme přemoct hate speech proti migrantům.

narrative.png
SPREADLOVEcz.png

ZACHOVEJTE KLID

ZJISTĚTE SI FAKTA

SNAŽTE SE ZJISTIT,

S KÝM MLUVÍTE

OBRAŤTE ROZHOVOR

MIŘTE NA SRDCE

SPOLUPRACUJTE

A KDYŽ VŠECHNO OSTATNÍ SELŽE...

NAHLAŠTE TO

cloud.png
cloud.png
cloud2.png
calm.png

ZACHOVEJTE KLID

Toto je nejdůležitější rada ze všech. Je snadné odsoudit někoho jako rasistu nebo napsat naštvanou reakci na nenávistný příspěvek. Možná se potom dokonce budete cítit i dobře! Ale vůbec nijak to nepřispívá k budování dialogu, který je pro dosažení porozumění klíčový.

 

Snažte se zůstat pozitivní. Neodpovídejte na nenávist nenávistí. Dávejte najevo solidaritu s migranty a uprchlíky, aniž byste napadali ty, kdo o nich mluví nenávistně. Veďte rozhovor, ne hádku. Buďte vtipní.

know.png

SNAŽTE SE

ZJISTIT, S KÝM MLUVÍTE

Zamyslete se aspoň na chvíli nad tím, co může být u dotyčné osoby hlavní příčinou nenávisti. Pokud jde o on-line komunikaci, i jen rychlý pohled do profilu na sociálních sítích může ukázat, o co té osobě jde. Možná to jsou veřejné výdaje nebo náboženské důvody. Možná hrdost na vlastní národ a obava z nově příchozích. Nebo prostě jen strach z odlišnosti.

 

Ať už je to cokoli, bude se vám lépe oponovat, pokud budete řešit stejné téma. Když budete reagovat na věc, kterou dotyčný sám řeší, máte větší šanci, že opravdu vyslechne, co se snažíte říct.

heart.png

MIŘTE NA SRDCE

V hloubi duše je i ten nejnenávistnější trol lidskou bytostí. A nenávist je o hodnotách stejně jako faktech. Když si toto uvědomujeme, není nic špatného, když budeme v reakcích na nenávistné příspěvky cílit na autorovy emoce, když budeme stavět na empatii stejně jako na statistikách. "Jak by ti bylo, kdybys musel utéct před válečným konfliktem přes moře na raftu?"

 

Případně můžete lidi povzbudit k tomu, aby se zamysleli nad svými základními hodnotami. "Kdybychom museli opustit domov, nedoufali bychom, že se tam někde daleko najde někdo, kdo bude ochoten nám pomoct? A nenašel by se třeba i v naší zemi?" Vyzdvihni laskavost jako něco, na co je možné být hrdý.

 

Možná vám na to nezareagují, ale můžeme doufat, že o tom později budou přemýšlet. Kdo ví, jaké změny v lidských srdcích můžete způsobit. Slova mají ohromnou emoční sílu – užívejte je dobře.

cloud2.png
cloud.png
cloud.png
facts.png

ZJISTĚTE SI FAKTA

Nenávist je často způsobena strachem z toho, čemu nerozumíme. A pokud jde o uprchlíky a migranty, existuje mezi lidmi spousta nejasností. Pokud chcete, aby někdo na tuto problematiku změnil názor, pomůže někdy i jen to, když ho nasměrujete k důvěryhodnému a spolehlivému zdroji informací.

 

Co se takhle zkusit podívat na náš bořič mýtů. Tam můžete najít, jak reagovat na obvyklé mylné představy. Nebo tento odkaz můžete poslat někomu jinému. Zabere to jen chvilku a možná to bude první krok, který dotyčného přiměje k tomu, aby se na toto téma vyjadřoval nenávistně.

 

Nebo pokud byste potřebovali podrobnější informace, spousta jich je dostupných u organizací jako je European Asylum Support Office nebo UNHCR.

cloud2.png
flip.png

OBRAŤTE ROZHOVOR

O migrantech a uprchlících existuje plno pozitivních příběhů. A je jich tolik, že to stačí na reakci na prakticky jakýkoli nenávistný komentář. "Uprchlíci nejsou přínosem společnosti?" A co třeba ten, který nedávno získal Nobelovu cenu za mír? Všude po Evropě dělají migranti a uprchlíci skvělé věci a na internetu můžete najít spoustu příkladů, možná máte některé z nich i ve své blízkosti.

 

Jen jedno upozornění: Nesnažte se hájit migranty a uprchlíky jen z ekonomické perspektivy. Jistě, migrace je dobrá pro ekonomiku, ale my o nich musíme uvažovat jako o lidských bytostech, které mají svá práva, nejen jako o pracovní síle. Když mluvíte o ekonomické stránce věci, nezapomínejte na lidskost.

together.png

SPOLUPRACUJTE

Hate speech vás možná štve nebo ubíjí, ale buďte se jisti, že nejste sami. Vyprávět pozitivní příběhy spolu s lidmi podobného smýšlení je efektivnější, než když budete pracovat o samotě. Můžete se i vzájemně povzbuzovat.

 

Existuje spousta skvělých iniciativ, které spojují lidi, kteří chtějí čelit násilným a odlidšťujícím řečem na adresu migrantů a uprchlíků organizovanějším způsobem. V některých zemích, např. v Německu nebo ve Švédsku, jsou aktivní facebookové skupiny, které se o toto snaží.

 

Pro další inspiraci se podívejte po podobných evropských iniciativách na internetu, nebo rovnou zkuste najít nějakou kampaň proti hate speech ve své zemi a jazyce.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
report.png

NAHLAŠTE TO

Někdy se můžete setkat s někým, s kým se nedá diskutovat, protože jeho cílem je jen vyvolávat spory nebo šířit nenávist. V těchto případech hlavní sociální sítě a média umožňují takové příspěvky nahlásit k odstranění.

 

Naučte se, jak ohlásit hate speech na Facebooku, Twitteru, Instagramu a Snapchatu.

Anchor 7

HATE SPEECH A

EVROPSKÉ VOLBY

Co bude dál?

mythbuster.png
tracker.png

ZJISTĚTE VÍC O MIGRANTECH

Nenávist často pramení ze strachu a ten je obvykle způsoben nevědomostí. Naše stránka se snaží bořit mýty tím, že probírá fakta, která se skrývají za titulky.

Sledujte nenávistné výroky členů Evropského parlamentu a kandidátu do něho prostřednictvím našeho Hate Speech Trackeru. Učiňme volby do Evropského parlamentu 2019 pozitivnějšími.

bottom of page