largelogo_edited.png

BOŘIČ MYTŮ O MIGRANTECH A UPRCHLÍCÍCH

BALÍČEK PRO

POZITIVNÍ

VEDENÍ DEBATY

HATE SPEECH

TRACKER

O NÁS

BOŘIČ MYTŮ

O MIGRANTECH

A UPRCHLÍCÍCH

Nenávist pramení ze strachu a ten je obvykle způsoben nevědomostí. Fakta o migraci se snadno ztratí v džungli nepochopení, dramatických titulků a fake news.

 

Na této stránce najdete některé z nejběžnějších mýtů souvisejících s migranty a uprchlíky. Jednoduše na některý z nich kliknětě a dovězte se, jak je to doopravdy – možná budete překvapeni.

MIGRANTI A UPRCHLÍCI STÁLE

PŘICHÁZEJÍ VE VELKÝCH POČTECH

VĚTŠINA LIDÍ, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ DO EVROPY, NEJSOU "OPRAVDOVÍ" UPRCHLÍCI

EVROPSKÉ HRANIČNÍ KONTROLY JSOU PŘÍLIŠ LAXNÍ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

NEDĚLAJÍ NIC

EU TLAČÍ SVÉ ČLENSKÉ STÁTY DO MASOVÉHO PŘIJÍMÁNÍ MIGRANTŮ

MIGRANTI A UPRCHLÍCI ZATĚŽUJÍ

SOCIÁLNÍ SYSTÉM

MIGRANTI JSOU HROZBOU PRO

EVROPSKOU IDENTITU

 
 
 
 
 

MÝTUS Č. 6

MIGRANTI A UPRCHLÍCI ZATĚŽUJÍ SOCIÁLNÍ SYSTÉM

Spíš než pasivními příjemci sociálních služeb bývají celkově vzato ekonomičtí migranti pro přijímající země ekonomickým přínosem. Toto platí zejména pro migranty ze zemí bohatých nebo se středním příjmem a ti navzdory novinovým titulkům stále tvoří přes 90 % počtu nově příchozích do EU!

 

Pokud jde o uprchlíky, ti nenacházejí práci vždycky snadno. Jejich nejistý právní status je často vylučuje z možnosti získat zaměstnání, což je věc, o níž mnozí věří, že se nedá změnit. Ale i přes tato omezení máme zprávu lepší, než byste asi čekali. V Německu už asi 40 % nově příchozích uprchlíků pracuje nebo se odborně připravuje na budoucí povolání.

To je přibližně 400 000 nových lékařů, učitelů, techniků, kuchařů, hudebníků, sociálních pracovníků... a toto číslo stále narůstá!

 

V dlouhodobé perspektivě evropská populace stárne a náklady na zdravotní péči rostou. Soustřeďme se méně na to, co nás naše pohostinnost stojí nyní, a raději přemýšlejme o tom, jakým přínosem mohou být uprchlíci a migranti v dlouhodobé perspektivě – pokud jim k tomu pomůžeme.

 
 

Co bude dál?

POMOZTE NÁM

ZMĚNIT DEBATU

HATE SPEECH A

EVROPSKÉ VOLBY

Když se společně ozveme, můžeme přemoct hate speech proti migrantům. Naše typy vám pomůžou vyjadřovat se pozitivněji a vtipněji – doma, v práci, i na internetu.

Sledujte nenávistné výroky členů Evropského parlamentu a kandidátu do něho prostřednictvím našeho Hate Speech Trackeru. Učiňme volby do Evropského parlamentu 2019 pozitivnějšími.