top of page
largelogo_edited.png

BOŘIČ MYTŮ O MIGRANTECH A UPRCHLÍCÍCH

BALÍČEK PRO

POZITIVNÍ

VEDENÍ DEBATY

HATE SPEECH

TRACKER

O NÁS

BOŘIČ MYTŮ

O MIGRANTECH

A UPRCHLÍCÍCH

Nenávist pramení ze strachu a ten je obvykle způsoben nevědomostí. Fakta o migraci se snadno ztratí v džungli nepochopení, dramatických titulků a fake news.

 

Na této stránce najdete některé z nejběžnějších mýtů souvisejících s migranty a uprchlíky. Jednoduše na některý z nich kliknětě a dovězte se, jak je to doopravdy – možná budete překvapeni.

mythbuster.png
SPREADLOVEcz.png

MIGRANTI A UPRCHLÍCI STÁLE

PŘICHÁZEJÍ VE VELKÝCH POČTECH

VĚTŠINA LIDÍ, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ DO EVROPY, NEJSOU "OPRAVDOVÍ" UPRCHLÍCI

EVROPSKÉ HRANIČNÍ KONTROLY JSOU PŘÍLIŠ LAXNÍ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

NEDĚLAJÍ NIC

EU TLAČÍ SVÉ ČLENSKÉ STÁTY DO MASOVÉHO PŘIJÍMÁNÍ MIGRANTŮ

MIGRANTI A UPRCHLÍCI ZATĚŽUJÍ

SOCIÁLNÍ SYSTÉM

MIGRANTI JSOU HROZBOU PRO

EVROPSKOU IDENTITU

myth7.png

MÝTUS Č. 1

MIGRANTI A UPRCHLÍCI STÁLE PŘICHÁZEJÍ VE VELKÝCH POČTECH

Snahy uprchlíků a migrantů dostat se do Evropy vrcholily v roce 2015, kdy bylo v zemích EU (plus ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu) registrováno téměř 1,4 miliónu žádostí o azyl. Tento vzrůst byl způsoben humanitární krizí v Sýrii a Iráku. Lidé z těchto zemí představovali toho roku přibližně polovinu všech žadatelů.

Od té doby počet žadatelů o azyl každým rokem klesá. V roce 2018 klesl počet žadatelů o azyl na přibližně 600 000, což je méně než v roce 2014. Navíc přibližně 9 % žádostí je od uchazečů, kteří o azyl žádají opakovaně – skutečný počet lidí, kteří se snaží dostat do Evropy je tedy ještě o něco nižší.

 

Ale proč se namísto přemýšlení o počtech lidí, kteří přicházejí do Evropy, nejprve nezeptáme, co mohou udělat naši politici proti násilí a nejistotě, která vede lidi k tomu, aby se ucházeli o azyl?

Anchor 1
Anchor 2
myth2.png

MÝTUS Č. 2

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ NEDĚLAJÍ NIC

Od počátku konfliktu v Sýrii zemi opustilo přes čtyři milióny lidí, ale pouze 6 % z nich získalo azyl v Evropě. Velká většina zůstala v zemích, které se Sýrií sousedí. Turecko na svém území hostí přes 3,5 miliónu uprchlíků – více než kterákoli jiná země. A v Libanonu tvoří dnes syrští uprchlíci čtvrtinu populace. I v evropských zemích, které jsou k uprchlíkům poměrně vstřícné, jako je Německo nebo Švédsko, tvoří uprchlíci stále méně než 1 % populace.

 

Ve skutečnosti žije 85 % uprchlíků světa v rozvojových zemích, které mají mnohem méně možností, jak jim pomáhat, než evropské země. Ano, některé bohaté země Blízkého východu odmítají s uprchlíky projevit solidaritu, ale to jsou jen výjimky.

 

Možná by otázka měla znít, proč členské státy EU poskytují tak malou podporu zemím, které uprchlíky hostí, a kterou tolik potřebují?

myth3.png

MÝTUS Č. 3

EVROPSKÉ HRANIČNÍ KONTROLY JSOU

PŘÍLIŠ LAXNÍ

Zdi jsou dnes v módě, ale to není správně. Budování překážek, ať už fyzických nebo jiných, nezmění nic na tom, že se lidé ze zemí, kde je bída a útlak, budou chtít dostat pryč. Ve skutečnosti jen mění směry migračních toků a ženou migranty do náručí pašeráků lidí.

To může mít i katastrofální důsledky. Protože dostat se do Evropy po souši je pro migranty a uprchlíky stále obtížnější, mnozí místo toho volí cestu přes Středozemní moře z Libye na vratkých a přeplněných lodích. V důsledku toho počet utonutí mezi migranty a uprchlíky vzrostl za poslední dva roky o 300 %, přestože počet lidí, kteří volí cestu přes Středozemní moře, výrazně klesl.

 

Zdi na evropských hranicích neřeší násilí a nejistotu, které jsou příčinou migrace, ale nutí stále více a více lidí riskovat život, aby dosáhli svého vysněného cíle.

Anchor 3
myth4.png

MÝTUS Č. 4

EU TLAČÍ SVÉ ČLENSKÉ STÁTY DO MASOVÉHO PŘIJÍMÁNÍ MIGRANTŮ

Když čteme zprávy o posledních rozhodnutích orgánů EU, snadno si můžeme pomyslet že bruselští eurokrati členským zemím diktují svou politiku. To se týká zejména politiky migrační, v níž EU hraje velmi viditelnou roli. Přesto to není pravda.

 

EU slouží svým členským zemím a může jednat pouze pokud k tomu dostane svolení prostřednictvím úmluv, s nimiž musí souhlasit všechny zúčastněné strany. A i potom mohou členské země jednotlivá rozhodnutí vetovat prostřednictvím svého zástupce v Radě Evropské Unie. A některé pokusy EU o řešení problematiky migrace, např. nedávné kvóty pro přesídlování uprchlíků vyváženějším způsobem, byly některými členskými státy zablokovány.

 

V nejbližších letech se EU chystá vydat mnohem více prostředků na ochranu hranic, což je rozhodnutí, které bylo přijato pod tlakem xenofobněji založených vlád některých členských zemí. Klikněte zde, pokud se chcete dovědět o těchto návrzích více.

 

Více o rozhodovacích procesech EU se také můžete dovědět zde.

Anchor 4
myth5.png

MÝTUS Č. 5

VĚTŠINA LIDÍ, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ DO EVROPY, NEJSOU "OPRAVDOVÍ" UPRCHLÍCI

O azyl v Evropě žádají lidé z celého světa. Ale naděje na přijetí velmi záleží na zemi původu žadatele. V roce 2017 byli syrští občané, kteří nadále tvoří největší jednotlivou skupinu žadatelů, uznáni za "opravdové" uprchlíky v 94 % případů. Jediné další země, z nichž měli žadatelé vyšší než 50% naději na úspěch, byly Eritrea, Somálsko, Jemen a Palestina, které všechny trpí závažnými problémy humanitárního rázu a násilím.

 

Žádosti o azyl od lidí, u nichž je pravděpodobnější, že jde jen o ekonomické migranty, mají šanci na úspěšné vyřízení nižší. V případě občanů Nigérie nebo Pákistánu je to méně než 20 % a v případě Bosny a Hercegoviny nebo Indie jsou to pouze 3 %.

 

Celkově byly v roce 2017 dvě třetiny žádostí o azyl zamítnuty. Nění tedy pravdou, že by evropské vlády byly v otázkách udělování azylu příliš mírné. Naopak jsou v případě rozlišování mezi uprchlíky a ekonomickými migranty dost přísné.

Anchor 5
myth.png

MÝTUS Č. 6

MIGRANTI A UPRCHLÍCI ZATĚŽUJÍ SOCIÁLNÍ SYSTÉM

Spíš než pasivními příjemci sociálních služeb bývají celkově vzato ekonomičtí migranti pro přijímající země ekonomickým přínosem. Toto platí zejména pro migranty ze zemí bohatých nebo se středním příjmem a ti navzdory novinovým titulkům stále tvoří přes 90 % počtu nově příchozích do EU!

 

Pokud jde o uprchlíky, ti nenacházejí práci vždycky snadno. Jejich nejistý právní status je často vylučuje z možnosti získat zaměstnání, což je věc, o níž mnozí věří, že se nedá změnit. Ale i přes tato omezení máme zprávu lepší, než byste asi čekali. V Německu už asi 40 % nově příchozích uprchlíků pracuje nebo se odborně připravuje na budoucí povolání.

To je přibližně 400 000 nových lékařů, učitelů, techniků, kuchařů, hudebníků, sociálních pracovníků... a toto číslo stále narůstá!

 

V dlouhodobé perspektivě evropská populace stárne a náklady na zdravotní péči rostou. Soustřeďme se méně na to, co nás naše pohostinnost stojí nyní, a raději přemýšlejme o tom, jakým přínosem mohou být uprchlíci a migranti v dlouhodobé perspektivě – pokud jim k tomu pomůžeme.

Anchor 6
myth6.png

MÝTUS Č. 7

MIGRANTI JSOU HROZBOU PRO EVROPSKOU IDENTITU

Identita je velmi subjektivní pojem – každý z nás je trochu jiný. Často o sobě uvažujeme jako o příslušnících národa, ale částí naší identity je také jedinečnost, nebo i příslušnost k městu nebo náboženství. Asi nejdůležitější jsou však v naší identitě prvky, které sdílíme s lidmi a kulturami po celém světě. Vztah k rodině a přátelům nebo odmítání násilí jsou věci, které máme společné s celým lidstvem.

 

Další věc, která překonává hranice států i kultur, je idea "dobrého Samaritána". Když jsou lidé v nouzi, snažíme se jim nezištně pomoct. A když se nad tím zamyslíme, o tom je vlastně i pomoc uprchlíkům. A soucit spolu se solidaritou by měly být součástí evropské identity stejně jako křesťanství, Shakespeare nebo Mozart.

 

A nezapomínejme, že Evropa byla vždycky různorodým a pohostinným místem. Lidé, kteří pocházely zpoza jejích břehů, ji formovali po celá tisíciletí. Vzpomeňme třeba na úžasnou architekturu maurského Španělska nebo na matematické génie Blízkého východu, kteří položili základy, na nichž pak stavěl Newton a Descartes. Evropa je křižovatkou lidstva, která přitahuje jeho nejlepší mozky a myšlenky. Proto je také tak skvělá!

 

Jakými kulturními zázraky nebo vědeckými objevy mohou přistěhovalci v budoucnosti Evropě přispět? Když před nimi zavřeme dveře a zapomeneme na svou dlouhou historii pohostinnosti, nikdy se to nedozvíme.

Anchor 7

Co bude dál?

narrative.png
tracker.png

POMOZTE NÁM

ZMĚNIT DEBATU

HATE SPEECH A

EVROPSKÉ VOLBY

Když se společně ozveme, můžeme přemoct hate speech proti migrantům. Naše typy vám pomůžou vyjadřovat se pozitivněji a vtipněji – doma, v práci, i na internetu.

Sledujte nenávistné výroky členů Evropského parlamentu a kandidátu do něho prostřednictvím našeho Hate Speech Trackeru. Učiňme volby do Evropského parlamentu 2019 pozitivnějšími.

bottom of page